PhotoΗ αποδοχή από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά των αντιρρήσεων του υπό απέλαση 19χρονου Σουδανού κατά της κράτησής του συνιστά -εκτός των άλλων- και μία σημαντική νομολογιακή εξέλιξη για τις περιπτώσεις αλλοδαπών μεταναστών δεύτερης γενιάς. Θυμίζουμε ότι το δικαστήριο κατέληξε στην άρση της κράτησης αξιολογώντας την αποκλειστικότητα των βιοτικών δεσμών του συγκεκριμένου αλλοδαπού με την Ελλάδα.

Επειδή είναι μεγάλη η πρακτική σημασία της υπόθεσης, αναρτώνται:

(α) με τη μορφή υποδείγματος το δικόγραφο των αντιρρήσεων που συνέταξε η συνάδελφος δικηγόρος Αθηνών Κλειώ Παπαπαντολέων, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής `Ενωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, και

(β) η απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά.

`Οπως έχετε ενημερωθεί από προηγούμενη ανάρτηση στις 30.9.2009, η Ελληνική `Ενωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου έχει «υιοθετήσει» την περίπτωση του συγκεκριμένου Σουδανού σκοπεύοντας να του παράσχει στο εξής κάθε απαραίτητη νομική συνδρομή (εκτός από τη συνάδελφο Κλειώ Παπαπαντολέων χειριστής της υπόθεσης είναι και ο συνάδελφος δικηγόρος Αθηνών Γιάννης Ιωαννίδης, Γενικός Γραμματέας της `Ενωσης) με στόχο τη νόμιμη και ελεύθερη παραμονή του στη χώρα.    

Για το πλήρες ιστορικό της υπόθεσης του «Σουδανού μας», δείτε το ρεπορτάζ της Μαρίας Δεληθανάση στην κυριακάτικη ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της 4ης Οκτωβρίου 2009 http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_100013_04/10/2009_331928

Για να διαβάσετε το δικόγραφο και τη δικαστική απόφαση, πατήστε το πλήκτρο «περισσότερα»

!cid_image002_png@01C9FB34 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ (κατ’ άρθρο 76 Ν. 3386/2005)

του ΧΧΧΧΧΧΧ (ον.) ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ (επων.), κατοίκου Αθηνών, οδός ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

ΚΑΤΑ

της από ΧΧ-ΧΧ-2009 κράτησής μου στο Αστυνομικό Τμήμα ΧΧΧΧΧΧΧ Αττικής

Είμαι σουδανικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ’ αριθ. Χ ΧΧΧΧΧΧΧΧ διαβατηρίου σε ισχύ της Σουδανικής Δημοκρατίας, γεννηθείς στην Ελλάδα στις ΧΧ-ΧΧ-1989, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. ΧΧΧ τ. ΧΧ/1989 ληξιαρχική πράξη γέννησης του Ληξιαρχείου Αθηνών, αντίγραφο της οποίας προσκομίζω.

Την ΧΧ-09-2009 συνελήφθην από την Ασφάλεια ΧΧΧΧ λόγω έλλειψης νομιμοποιητικών εγγράφων και έκτοτε κρατούμαι αρχικά στα κρατητήρια του Α.Τ. ΧΧΧΧ και ήδη στα κρατητήρια του Α.Τ. ΧΧΧΧΧΧ, έχει δε εκδοθεί η υπ’ αρ. ΧΧΧΧΧ/1-Β/ΧΧ-09-2009 απόφαση του Αστυνομικού Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής περί απέλασής μου από την χώρα, η οποία μου γνωστοποιήθηκε σήμερα, κατά της οποίας θα ασκήσω εμπροθέσμως προσφυγή.

Επειδή έχω γεννηθεί στην Ελλάδα και όπως προκύπτει και από την υπ’ αρ. πρωτ. Δ.Υ. βεβαίωση της Δ/σης Α/θμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας – ΧΧο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, την από 10-09-2009 βεβαίωση σπουδών της Δ/σης Β/θμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας – ΧΧο Γυμνάσιο Αθηνών, το από 25-06-2009 Απολυτήριο Γενικού Λυκείου του ΧΧου Γενικού Λυκείου Αθηνών, αντίγραφα των οποίων προσκομίζω, έχω πάει σχολείο στην Αθήνα, στην οποία διαμένω αδιάλειπτα από τότε που γεννήθηκα μαζί με την οικογένειά μου και πλέον με τη μητέρα μου και την ανήλικη αδερφή μου ΧΧΧΧΧ, η οποία είναι στην Χ΄ τάξη του Γυμνασίου, ο δε μεγαλύτερος αδερφός μου ΧΧΧΧΧΧ σπουδάζει πλέον στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής). Όπως δε προκύπτει από την υπ’ αρ. πρωτ. ΧΧΧ-26/06/2009 βεβαίωση του ΧΧου Γενικού Λυκείου Αθηνών, αντίγραφο της οποίας προσκομίζω, κατά το σχολικό έτος 2008-2009 συμμετείχα και στις πανελλήνιες γραπτές εξετάσεις (Κύκλος Πληροφορικής και Υπηρεσιών).

Μέχρι το έτος 2003, όπου μαζί μας ζούσε και ο πατέρας μου ΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ, είχα νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα ως προστατευόμενο μέλος, όπως προκύπτει και από την υπ’ αριθ. ΧΧΧΧΧΧΧ κάρτα παραμονής του περιορισμένης χρονικής διάρκειας, αντίγραφο της οποίας προσκομίζω.

Από το έτος 2003 οπότε ο πατέρας μου μας εγκατέλειψε, δεν έχω νομιμοποιητικά έγγραφα, γεγονός το οποίο δεν οφείλεται ούτε σε παράλειψή μου ούτε και σε σκόπιμη ενέργειά μου, καθώς ενηλικιώθηκα μόλις πριν από ένα χρόνο, εάν δε αφεθώ ελεύθερος θα υποβάλλω αίτηση στο Υπουργείο Εσωτερικών για άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 2 Ν. 3386/2005. Εξ άλλου, είναι ευρύτατα γνωστό σε όλους τους αρμόδιους φορείς το προβληματικό νομοθετικό κενό που υπάρχει σχετικά με αλλοδαπούς γεννηθέντες στην Ελλάδα, οι οποίοι καίτοι διαβιούν μόνιμα εδώ γίνονται παράνομοι χωρίς υπαιτιότητά τους.

Επειδή έχω γεννηθεί και μεγαλώσει στην Ελλάδα, η οποία ουσιαστικά είναι και η μόνη χώρα που γνωρίζω, είμαι δε γνωστής διαμονής (οδός ΧΧΧΧΧΧΧΧ αρ. ΧΧ -Αθήνα), όπως προκύπτει και από το από 31-07-2009 μισθωτήριο, αντίγραφο του οποίου προσκομίζω.

Επειδή έχω ήδη προσφύγει κατά της απόφασης απέλασής μου, η οποία είναι παράνομη διότι όπως προκύπτει από τα ανωτέρω εκτιθέμενα προσβάλλει το δικαίωμά μου σε μία φυσιολογική προσωπική και οικογενειακή ζωή όπως κατοχυρώνεται από το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ.

Επειδή δεν είμαι επικίνδυνος για την δημόσια τάξη ή ασφάλεια ούτε και ύποπτος φυγής, και γενικότερα δεν συντρέχει στο πρόσωπό μου καμία από τις περιοριστικά αναφερόμενες προϋποθέσεις του άρ. 76 Ν. 3386/2005 και ουδέποτε έχω απασχολήσει τις αρχές.

Αντιθέτως, είμαι απολύτως ενταγμένος στην κοινωνική ζωή της χώρας στην οποία έχω ζήσει όλη μου τη ζωή και στην οποία βρίσκεται όχι μόνο η οικογένειά μου αλλά και το σύνολο των βιοτικών μου δραστηριοτήτων.

Επειδή βρίσκομαι σε μετεφηβική ηλικία, είμαι μόλις 19 ετών, είναι βέβαιο ότι η κράτησή μου, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της προσφυγής μου, και η περαιτέρω παραμονή μου στο κρατητήριο θα μου προκαλέσει υπέρμετρη βλάβη, η στέρηση δε της ελευθερίας μου αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας σύμφωνα με το άρθρο 25 του Συντάγματος, ιδίως εάν ληφθεί υπ’ όψιν το γεγονός ότι είμαι γεννημένος στην Ελλάδα, είμαι γνωστής διαμονής και ουδέποτε απασχόλησα τις αρχές.

Επειδή και λόγω του νεαρού της ηλικίας μου και δεδομένου ότι από τα παραπάνω καθώς και από τα προσκομιζόμενα προς Εσάς έγγραφα, προκύπτει ότι συντρέχουν στην περίπτωση και στο πρόσωπό μου, όλες οι σχετικές νομικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για την παραδοχή των αντιρρήσεών μου.

Επειδή οι παρούσες αντιρρήσεις μου είναι νόμιμες, βάσιμες και αληθινές.

Επειδή διορίζω αντίκλητό μου την υπογράφουσα πληρεξούσια δικηγόρο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Να γίνουν δεκτές οι παρούσες αντιρρήσεις μου.

Να αρθεί η κράτησή μου από την Ασφάλεια Αλίμου.

Αθήνα, ΧΧ-ΧΧ-2009

Η πληρεξούσια δικηγόρος

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

5ο ΤΜΗΜΑ – ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ: Π 1035/24-9-09

ΔΙΚΑΣΤΗΣ: Ειρήνη Δάσκα, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Κλειώ Παπαπαντολέων

Στην προκειμένη περίπτωση, με την προσβαλλόμενη απόφαση της αστυνομικής αρχής, διατάχθηκε η απέλαση του αιτούντος – αντιλέγοντος, υπηκόου Σουδάν (ημ. Γεν. ΧΧ-ΧΧ-1989) και κατόχου του ΧΧΧΧΧΧΧ οικείου διαβατηρίου, με την αιτιολογία ότι συνελήφθη την Χ-Χ-09 στη Βάρη Αττικής επειδή εισήλθε λάθρα στη χώρα και στερείται νομιμοποιητικών εγγράφων διαμονής στο έδαφός της. Επίσης, με την ίδια ως άνω απόφαση, διατάχθηκε η διατήρηση της κράτησής του, επειδή, εκ των εν γένει περιστάσεων, κρίθηκε ύποπτος φυγής.

Με τα δεδομένα αυτά το Δικαστήριο, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 3386/05 και του άρθρου 48 παρ. 2 του ν. 3772/09, συνεκτίμησε τα αποδεικτικά των ισχυρισμών του αντιλέγοντος έγγραφα, που παρατίθενται στην από 22-9-09 κατάσταση σχετικών. Εκ τούτων συνάγονται οι άρρηκτοι δεσμοί του με την Ελληνική Πολιτεία, εφόσον, σύμφωνα με το από 17-7-09 αντίγραφο της ΧΧΧ/6ΧΧ/1989 ληξιαρχικής πράξης του Ειδικού ληξιάρχου Αθήνας, γεννήθηκε στην Αθήνα την ΧΧ-ΧΧ-1989, όπου διέμενε νομίμως μαζί με την οικογένειά του ως προστατευόμενο μέλος αυτής μέχρι την ΧΧ-ΧΧ-06, βάσει της ΧΧΧΧΧΧ/00 κάρτας παραμονής περιορισμένης χρονικής διάρκειας του Ο.Α.Ε.Δ. – T.Υ. Μοσχάτου -, η οποία εκδόθηκε επ’ ονόματί του πατέρα του ΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧ και η ισχύς της παρατάθηκε μέχρι 30/4/06 (άρθρο 23 του ν. 3103/03, 91 παρ. 10 του ν. 3386/05 και 26 παρ. 4 του ν. 3448/06), μετείχε δε της ελληνικής παιδείας, αφού εντάχθηκε στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, διεξήλθε επιτυχώς την υποχρεωτική και μέση εκπαίδευση στο Χο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, στο ΧΧο Γυμνάσιο Αθηνών και στο ΧΧο Γενικό Λύκειο Αθηνών αντιστοίχως και έλαβε μέρος στις πρόσφατες πανελλήνιες εξετάσεις, σύμφωνα με τις σχετικές βεβαιώσεις των Διευθυντών των οικείων σχολικών μονάδων. Επομένως και εφόσον διαθέτει μόνιμη και σταθερή κατοικία επί της οδού ΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧ και ήδη επί της οδού ΧΧΧΧΧΧ Χ στην Αθήνα, σύμφωνα με το από 31-7-09 μισθωτήριο – αρ. κατ. ΧΧΧ/09 Δ.Ο.Υ. ΧΧΧΧΧΧΧΧ – όπου συγκατοικεί με τη μητέρα του ΧΧΧΧΧΧΧ και τον αδελφό του ΧΧΧΧΧΧ, φοιτητή στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας και την αδελφή του ΧΧΧΧΧΧ μαθήτρια Χ’ Γυμνασίου, το Δικαστήριο άγεται στην κρίση ότι ο αντιλέγων δεν είναι ύποπτος φυγής και, συνεπώς, δεν συντρέχει στο πρόσωπό του νόμιμος λόγος κράτησης.

Κατ’ ακολουθίαν αυτών, πρέπει να γίνει δεκτό το υπό κρίση ένδικο βοήθημα και να διαταχθεί η άρση της κράτησης του αιτούντος – αντιλέγοντος.

ΜΕ ΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΑΥΤΕΣ

Δέχεται την αίτηση

Διατάζει να αφεθεί ο αντιλέγων ελεύθερος

Η απόφαση εκδόθηκε στον Πειραιά την 24-9-09

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Advertisements