Η λήξη της θητείας μου στη θέση του Προέδρου της ΔΕΘ
συνεχίζει να είναι διδακτική. Από συγκεκριμένους κύκλους μού καταλογίζεται ως
αδιανόητη συμπεριφορά η σύγκληση του ΔΣ της εταιρίας προκειμένου να διεκπεραιωθούν
τυπικές μεν αλλά υποχρεωτικές εταιρικές διαδικασίες. Το ερώτημα που ανακύπτει
είναι απλό και συγκεκριμένο: Τι σημαίνει πρακτικά για μια απερχόμενη διοίκηση
το διάστημα αναμονής μέχρι την εγκατάσταση νέας διοίκησης; Σημαίνει άραγε «τα
παρατάω και φεύγω κι ό,τι θέλει ας γίνει» ή μήπως σημαίνει «διεκπεραιώνω τα
άκρως απαραίτητα, προκειμένου να μην παραβιαστεί ο νόμος κι, ακόμη περισσότερο,
να μην προκληθεί ζημία στη δημόσια περιουσία»; Σημαίνει, ίσως, «δεν απαντώ στο
τηλέφωνο και επιστρέφω ως αγνώστου παραλήπτη την ηλεκτρονική αλληλογραφία;».

Διαπιστώνω ότι σε μερίδα της κοινής γνώμης δεοντολογική
στάση θεωρείται η πριμοδότηση της ασυνέχειας και το «γινάτι». Αντίθετα, η
διασφάλιση της ομαλής εταιρικής διαδικασίας, η τήρηση του νόμου και η συμμόρφωση
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις αντιμετωπίζεται ως «γάντζωμα από τη καρέκλα».

Εξηγούμαι: Οι ανώνυμες εταιρίες, ακόμη και οι κρατικές
όπως η ΔΕΘ, υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση στις 30 Μαϊου. Για να
υποβληθεί η φορολογική δήλωση, το ΔΣ οφείλει να συντάξει τις λεγόμενες
οικονομικές καταστάσεις, δηλαδή τον ισολογισμό και άλλα παρόμοια έγγραφα, που
αφορούν στη χρονική περίοδο από 1.1 έως 31.12.2010. `Αρα πρέπει το ΔΣ να
συνεδριάσει πριν τις 30 Μαϊου. Επίσης το ΔΣ οφείλει να αποστείλει αυτές τις καταστάσεις
στους ορκωτούς ελεγκτές, οι οποίοι υποχρεούνται να τις ελέγξουν και να
συντάξουν το πιστοποιητικό τους. Όλα αυτά, δηλαδή οικονομικές καταστάσεις και
πιστοποιητικό, πρέπει να δημοσιευτούν στο τύπο και το μητρώο των ανωνύμων
εταιριών, προκειμένου, εκτός των άλλων, κάθε πολίτης να μπορεί να ελέγχει πως
έγινε η διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Στο τέλος αυτής της μακράς
διαδικασίας, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 30.6, βρίσκεται η γενική
συνέλευση, η οποία μόνο αυτή (δηλαδή ούτε το ΔΣ ούτε ο πρόεδρος ούτε
οποιοσδήποτε άλλος) εγκρίνει ή δεν εγκρίνει τα εταιρικά πεπραγμένα.

Η μη υποβολή φορολογικής δήλωσης συνιστά ποινικό αδίκημα
και η μη τήρηση των υπολοίπων διαδικασιών συνεπάγεται την επιβολή προστίμων,
αλλά και τον μη έγκαιρο και υπεύθυνο έλεγχο των οικονομικών αποτελεσμάτων. `Οσο
κι αν η ατιμωρησία, ο μη λογαριασμός και η απαξίωση του νόμου έχουν καταστεί το
εθνικό μας σπορ, δεν μπορώ να φανταστώ ούτε έναν πολίτη που να χειροκροτεί
σήμερα άλλη μια «επιτυχία» σ` αυτό το ακριβό σπορ. Αντίθετα, βλέπω πολλούς που
αναζητούν άλλα αθλήματα.

δημοσιεύτηκε στον Αγγελιοφόρο το Σάββατο 28.5.2011

η φωτογραφία είναι αναρτημένη στις «Φωτομέρες» http://arcphotodays.blogspot.com/

Advertisements