Το SPNews έδωσε το βήμα σε ανθρώπους της πόλης να σχολιάσουν το νέο κυβερνητικό σχήμα, λίγες ώρες πριν την παροχή ή όχι ψήφου εμπιστοσύνης από το ελληνικό κοινοβούλιο.

Παραθέτω το δικό μου σχόλιο* εντός του ορίου των 100 λέξεων  που τέθηκε από τη σύνταξη:

«Η νέα κυβέρνηση διαθέτει τη μέγιστη δυνατή συστράτευση των επιμέρους δυνάμεων που συναπαρτίζουν ένα μεγάλο πολυσυλλεκτικό κόμμα εξουσίας. Θεσμικά αποτελεί προϊόν μίας σαφούς πολιτικής συμφωνίας που προέκυψε -για πρώτη φορά στο πεδίο συγκρότησης κυβερνητικού σχήματος- μετά από συλλογικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες που αφίστανται από το γνωστό μεταπολιτευτικό πρωθυπουργοκεντρικό μοντέλο άσκησης πολιτικής. `Αλλο της χαρακτηριστικό είναι η απουσία εμφανούς κινήτρου υπονόμευσης εκ των έσω, καθώς κάθε προσωπική αστοχία θα χρεώνεται συλλογικά. Επομένως, το νέο κυβερνητικό σχήμα θα επιτύχει αν συνειδητοποιήσει κάθε συνιστώσα του ότι δεν «παίζει» με αντίπαλο το διπλανό της εαυτό, αλλά ότι «πολεμά» με μόνο στόχο την αποτελεσματικότητα, που δεν μπορεί πλέον να προκύπτει μέσα από αναχρονιστικούς συμβιβασμούς.»

*για τα σχόλια των λοιπών συμπολιτών http://www.spnews.gr/index.php/interviews/39-synenteyxeis/9748-anasximatismos

Advertisements