εκδηλωση αιγιαλού
Περίληψη της τοποθέτησής μου:
«Το νομοσχέδιο για τον αιγιαλό συνιστά σαφή του αλλαγή του επί δεκαετίες ισχύοντος παραδείγματος. Μέχρι σήμερα το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη χρήση του αιγιαλού και της παραλίας μόνο κατ` εξαίρεση αποκλείει τους πολίτες από την ακώλυτη πρόσβασή τους στα αγαθά αυτά. Η τομή που επιχειρείται μετατρέπει την εξαίρεση σε κανόνα. Οι δυνατότητες παραχώρησης του αιγιαλού και της παραλίας στην ιδιωτική επιχειρηματική δράση διευρύνονται (άρθρο 2), καθώς δικαιολογούνται πλέον με την επίκληση «επιτακτικού» δημόσιου συμφέροντος (τέτοιο είναι το δημοσιονομικό συμφέρον) και των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας (τέτοιες είναι οι μνημονιακές). Ο σκοπός, μάλιστα, των παραχωρήσεων ανάγεται σε αυτοσκοπό, αφού για πρώτη φορά το συμφέρον που εξυπηρετείται με αυτές συγκρίνεται με το δικαίωμα χρήσης των πολιτών, το οποίο αποκλείεται αν «σταθμιστεί» ως υποδεέστερο (άρθρο 10). Το νέο νομοσχέδιο στην ουσία προαναγγέλθηκε το 2011 με τον ιδρυτικό νόμο του ΤΑΙΠΕΔ, στον οποίο προβλέπεται δυνατότητα παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας για 99 χρόνια, ενώ η κοινή χρήση των παραχωρούμενων επιτρέπεται μόνο εφόσον προβλέπεται στη σχετική σύμβαση. Ωστόσο οι συνέπειες του νομοσχέδιου είναι αντιμετωπίσιμες. `Οσο κι αν η προσεκτική διατύπωση των διατάξεών του τις προστατεύει από προφανή αντισυνταγματικότητα, οι δράσεις που θα επιχειρηθούν κατ` εφαρμογή του, θα υποστούν συγκεκριμένο δικαστικό έλεγχο συνταγματικότητας και συμβατότητάς τους με την κοινή περιβαλλοντική νομοθεσία, η οποία δεν θίγεται με το νομοσχέδιο.»

Εκτενής παρουσίαση της εκδήλωσης σε άρθρο του Γιάννη Καρλιάμπα στην εφημερίδα «δρόμος της Αριστεράς», φύλλο 28.6.2014

Advertisements